Regulamin promocji

Regulamin Promocji "ChilliZet”

 

§ 1

OGRANIZATOR PROMOCJI

 

Organizatorem promocji zwanej dalej „ChilliZet " jest Catering dietetyczny Kukulahealthyfood (Organizator).

 

§ 2

CZAS TRAWANIA I MIEJSCE PROMOCJI

 

Promocja trwa w dniach od 25 kwietnia do 09 maja 2021 roku od godziny 00:01 do godziny 23:59 wtych dniach za pośrednictwem panelu zamówienia na naszej stronie: https://zamow.kukulahealthyfood.pl/zamowienie/#/  dla nowych i obecnych klientów z możliwością dowozu wedle naszej aktualnej mapy dostaw.

 

§ 3

WARUNKI I ZASADY PROMOCJI

1. Promocją objęte jest Zamówienie złożone za pośrednictwem panelu zamówienia na naszej stronie: https://zamow.kukulahealthyfood.pl/zamowienie/#/ z zastrzeżeniem dalszych zapisów niniejszegoRegulaminu. Organizator w ramach promocji pomniejsza zamówienia o wartość 10 %.Promocji nie podlegają inne zamówienia klienta.

2. Promocji podlegają wyłącznie Zamówienia złożone za pośrednictwem strony internetowejOrganizatora. W Promocji nie biorą udziału Zamówienia złożone telefonicznie oraz e-mailowo.

3. Skorzystanie z promocja „ChilliZet” wiąże się z otrzymaniem 10% zniżki na zamówienia dowolnejdiety (z wyłączeniem diety Lunchbox i Kids Menu oraz diety indywidualnej ) na okres od 3 dni domaksymalnie 60 dni zamówienia. W celu uzyskania zniżki należy w formularzu zamówień na stroniehttps://zamow.kukulahealthyfood.pl/zamowienie/#/ wprowadzić kod rabatowy : Kukula10. Rabatzostanie automatycznie uwzględniony w rozliczeniu.

4. Promocja nie łączy się z żadnymi innymi promocjami, rabatami czy zniżkami obecnie aktywnymi nastronie Organizatora.

5. Catering zakupiony w ramach Promocji podlega standardowym zasadom określonym wRegulaminie cateringu oraz Polityce prywatności podanej na stronie Organizatora

 

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny na stronie https://kukulahealthyfood.pl/ 

2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mająpostanowienia głównego regulaminu cateringu Kukułahealthyfood oraz przepisyobowiązującego prawa.

3. Administratorem danych osobowych jest catering Kukułahealthyfood , wszelkie informacjesą zawarte w zakładce Polityka Prywatności na stronie Organizatora.

Przepraszamy, trwają prace modernizacyjne.