Kukuła Healthy Food

Regulamin promocji

Regulamin Promocji "KUKUŁA12”:

 

§ 1

OGRANIZATOR PROMOCJI

 

Organizatorem promocji zwanej dalej „KUKUŁA12 " jest Catering dietetyczny Kukuła Healthy Food (Organizator).

§ 2

CZAS TRAWANIA I MIEJSCE PROMOCJI

Promocja trwa w dniach od 27 kwietnia do 09 maja 2022 roku od godziny 00:01 do godziny 23:59 w tych dniach za pośrednictwem panelu zamówienia na naszej stronie:

https://zamow.kukulahealthyfood.pl/zamowienie/#/ dla nowych i obecnych klientów z możliwością dowozu wedle naszej aktualnej mapy dostaw.

 

§ 3

WARUNKI I ZASADY PROMOCJI

1. Promocją objęte jest Zamówienie złożone za pośrednictwem panelu zamówienia na naszej stronie: https://zamow.kukulahealthyfood.pl/zamowienie/#/  z zastrzeżeniem dalszych zapisów niniejszego Regulaminu. Organizator w ramach promocji pomniejsza zamówienia o wartość 12%. 

Promocji nie podlegają inne zamówienia klienta.

2. Promocji podlegają wyłącznie Zamówienia złożone za pośrednictwem strony internetowej Organizatora. W Promocji nie biorą udziału Zamówienia złożone telefonicznie oraz e-mailowo.

3. Skorzystanie z promocja „KUKUŁA12” wiąże się z otrzymaniem 12% zniżki na zamówienia dowolnej diety (z wyłączeniem diety Lunchbox i Kids Menu oraz diety indywidualnej ) na okres od 2 dni do maksymalnie 60 dni zamówienia. W celu uzyskania zniżki należy w formularzu zamówień na stronie https://zamow.kukulahealthyfood.pl/zamowienie/#/  wprowadzić kod rabatowy : KUKUŁA12

Rabat zostanie automatycznie uwzględniony w rozliczeniu.

4. Promocja nie łączy się z żadnymi innymi promocjami, rabatami czy zniżkami obecnie aktywnymi na stronie Organizatora.

5. Catering zakupiony w ramach Promocji podlega standardowym zasadom określonym w Regulaminie cateringu oraz Polityce prywatności podanej na stronie Organizatora.

 

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny na stronie https://kukulahealthyfood.pl/ 

2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia głównego regulaminu cateringu Kukuła Healthy Food oraz przepisy obowiązującego prawa.

3. Administratorem danych osobowych jest catering Kukuła Healthy Food , wszelkie informacje są zawarte w zakładce Polityka Prywatności na stronie Organizatora. 

 

Przepraszamy, trwają prace modernizacyjne.