Regulamin promocji--

Regulamin Promocji "SUMMER10”:

 

§ 1

OGRANIZATOR PROMOCJI

Organizatorem promocji zwanej dalej „SUMMER10 " jest Catering dietetyczny Kukulahealthyfood (Organizator).

§ 2

CZAS TRAWANIA I MIEJSCE PROMOCJI

Promocja trwa w dniach od 23 lipca do 30 lipca 2021 roku od godziny 00:01 do godziny 23:59 w tych dniach za pośrednictwem panelu zamówienia na naszej stronie: https://zamow.kukulahealthyfood.pl/zamowienie/#/ dla nowych i obecnych klientów z możliwością dowozu wedle naszej aktualnej mapy dostaw.

§ 3

WARUNKI I ZASADY PROMOCJI

1. Promocją objęte jest Zamówienie złożone za pośrednictwem panelu zamówienia na naszej stronie: https://zamow.kukulahealthyfood.pl/zamowienie/#/  z zastrzeżeniem dalszych zapisów niniejszego Regulaminu. Organizator w ramach promocji pomniejsza zamówienia o wartość 10 %.

Promocji nie podlegają inne zamówienia klienta. 

2. Promocji podlegają wyłącznie Zamówienia złożone za pośrednictwem strony internetowej Organizatora. W Promocji nie biorą udziału Zamówienia złożone telefonicznie oraz e-mailowo.

3. Skorzystanie z promocja „SUMMER10” wiąże się z otrzymaniem 10% zniżki na zamówienia dowolnej diety (z wyłączeniem diety Lunchbox i Kids Menu oraz diety indywidualnej ) na okres od 2 dni do maksymalnie 60 dni zamówienia. W celu uzyskania zniżki należy w formularzu zamówień na stronie https://zamow.kukulahealthyfood.pl/zamowienie/#/  wprowadzić kod rabatowy : SUMMER10.

Rabat zostanie automatycznie uwzględniony w rozliczeniu.

4. Promocja nie łączy się z żadnymi innymi promocjami, rabatami czy zniżkami obecnie aktywnymi na stronie Organizatora.

5. Catering zakupiony w ramach Promocji podlega standardowym zasadom określonym w Regulaminie cateringu oraz Polityce prywatności podanej na stronie Organizatora

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny na stronie https://kukulahealthyfood.pl/ 

2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia głównego regulaminu cateringu Kukułahealthyfood oraz przepisy obowiązującego prawa.

3. Administratorem danych osobowych jest catering Kukułahealthyfood , wszelkie informacje są zawarte w zakładce Polityka Prywatności na stronie Organizatora. 

Przepraszamy, trwają prace modernizacyjne.