Kukuła Healthy Food

Regulamin promocji

Regulamin Promocji "WM10”:

 

§ 1

OGRANIZATOR PROMOCJI

Organizatorem promocji zwanej dalej „WM10" jest sklep internetowy Kukuła Healthy Food

(Organizator).

 

§ 2

CZAS TRAWANIA I MIEJSCE PROMOCJI

Promocja trwa w dniach od 07 września do 15 września 2023 roku od godziny 00:01 do godziny 23:59 w tych

dniach za pośrednictwem panelu zamówienia na naszej stronie: https://zamow.kukulahealthyfood.pl/zamowienie/#/ 

dla nowych i obecnych klientów z możliwością dowozu wedle naszej aktualnej mapy dostaw.

 

§ 3

WARUNKI I ZASADY PROMOCJI

1. Promocją objęte jest Zamówienie złożone za pośrednictwem panelu zamówienia na naszej stronie: https://zamow.kukulahealthyfood.pl/zamowienie/#/  z zastrzeżeniem dalszych zapisów niniejszego Regulaminu. Organizator w ramach promocji pomniejsza zamówienia o wartość 10%. 
Promocji nie podlegają inne zamówienia klienta.

2. Promocji podlegają wyłącznie Zamówienia złożone za pośrednictwem strony internetowej Organizatora. W Promocji nie biorą udziału Zamówienia złożone telefonicznie oraz e-mailowo.

3. Skorzystanie z promocja „WM10” wiąże się z otrzymaniem 10% zniżki na zamówienia programy dietetycznego WYBÓR MENU na okres od 2 dni do maksymalnie 60 dni zamówienia począwszy od dnia rozpoczynającego promocje. W celu uzyskania zniżki należy w formularzu zamówień na stronie https://zamow.kukulahealthyfood.pl/zamowienie/#/  wprowadzić kod rabatowy : WM10 Rabat zostanie uwzględniony w rozliczeniu po wpisaniu w rubrykę kod rabatowy pod podsumowaniem.

4. Promocja nie łączy się z żadnymi innymi promocjami, rabatami czy zniżkami obecnie aktywnymi na stronie Organizatora.

5. Catering zakupiony w ramach Promocji podlega standardowym zasadom określonym w Regulaminie cateringu oraz Polityce prywatności podanej na stronie Organizatora.

6. Zamówienia złożone z kodem rabatowym lecz nie opłacone ( nieaktywne) w okresie trwania akcji promocyjnej zostają anulowane 2 dni po zakończeniu promocji.

 

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny na stronie https://kukulahealthyfood.pl/ 

2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia głównego regulaminu sklepu internetowego Kukuła Healthy Food oraz przepisy obowiązującego prawa.

3. Administratorem danych osobowych jest sklep internetowy Kukuła Healthy Food, wszelkie informacje są zawarte w zakładce Polityka Prywatności na stronie Organizatora.

 

Przepraszamy, trwają prace modernizacyjne.