Kukuła Healthy Food

Polityka prywatności

 

Polityka Prywatności sklepu internetowego
KUKUŁA HEALTHY FOOD

 

I
Wprowadzenie

 

Dziękujemy za wybranie KUKUŁA HEALTHY FOOD!

 

W naszym sklepie internetowym chcemy zapewnić Ci jak najlepsze doświadczenia, aby podobało Ci się korzystanie z naszych usług dziś, jutro i w przyszłości. Dlatego też jednym z naszych najważniejszych priorytetów zawsze będzie Twoja prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych. Chcemy więc w sposób  przejrzysty  wyjaśnić,  jak  gromadzimy,  przechowujemy,  udostępniamy  oraz  wykorzystujemy Twoje dane osobowe, a także określić sposoby kontrolowania i określania preferencji, jakie masz do dyspozycji, udostępniając swoje dane osobowe naszej firmie.

 

Taki jest cel niniejszej Polityki Prywatności („Polityka”), która zawiera szczegółowe informacje  na  ten temat.

 

II
Informacje na temat Polityki

 

W  niniejszej  Polityce  zostały  określone  najważniejsze  informacje  dotyczące  sposobu  przetwarzania Twoich danych osobowych przez catering dietetyczny KUKUŁA HEALTHY FOODNiniejsza Polityka ma  zastosowanie  do wszystkich usług powiązanych z cateringiem dietetycznym. Warunki regulujące zbieranie  danych  osobowych  są  określone  w  Regulaminie  Cateringu  będącym  podstawą  prawną  ich wykorzystania. 

 

Możemy okresowo opracowywać nowe lub oferować dodatkowe usługi. Jeśli wprowadzenie nowych lub dodatkowych  usług  spowoduje  zmianę  sposobu,  w  jaki  gromadzimy  lub  przetwarzamy  Twoje  dane osobowe,  przekażemy  Ci  dodatkowe  informacje,  warunki  lub  zasady.  O  ile  nie  określono  inaczej, wprowadzane nowe lub dodatkowe usługi będą podlegać postanowieniom niniejszej Polityki.

 

Celem niniejszej Polityki jest:

  • zagwarantowanie, że rozumiesz, jakie dane osobowe pobieramy za Twoją zgodą oraz powody, dla których gromadzimy i wykorzystujemy te dane oraz komu je udostępniamy;
  • wyjaśnienie, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, które nam podajesz, abyś z cieszył się radością korzystania z cateringu dietetycznego,
  • wyjaśnienie  Twoich  praw  i  preferencji  w  odniesieniu  do  gromadzonych  przez  nas  danych osobowych oraz sposobu, w jaki chronimy Twoją prywatność.

 

Mamy nadzieję, że pomoże to Tobie zrozumieć nasze zobowiązania dotyczące prywatności. 

 

Informacje  o  tym,  w  jaki  sposób  skontaktować  się  z  nami  w  przypadku  jakichkolwiek  pytań  lub wątpliwości są dostępne w poniższej sekcji „Dane kontaktowe”. Ewentualnie, jeśli nie zgadzasz się z treścią  niniejszej  Polityki,  pamiętaj,  że  samodzielnie  decydujesz,  czy  chcesz  korzystać  z cateringu dietetycznego.

 

III 
Twoje prawa i preferencje: Kontrola i możliwość wyboru

 

Być może masz świadomość, że nowe prawo Unii Europejskiej, zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych lub „RODO”, przyznaje osobom fizycznym pewne prawa w odniesieniu do ich danych osobowych. W związku z tym wdrożyliśmy dodatkowe mechanizmy kontroli przejrzystości i dostępu w naszym cateringu:

  • prawo dostępu—prawo do bycia informowanym oraz żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych;
  • prawo   do   sprostowania—prawo  do  żądania  poprawienia  lub  zaktualizowania  danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne;
  • prawo do usunięcia—prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
  • prawo  do  ograniczenia—prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych;
  • prawo  do sprzeciwu—prawo  do  sprzeciwu,  w  dowolnym  momencie,  wobec  przetwarzania przez nas danych osobowych z przyczyn odnoszących się do konkretnych sytuacjilub celów marketingowych;
  • prawo do przenoszenia danych—prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych lub przekazania ich w celu wykorzystania przez strony trzecie; 

 

IV
Sposób, w jaki gromadzimy dane osobowe

 

Gromadzimy dane osobowe przy następującysposób:

 

Kiedyskładasz  zamówienie  na  catering  dietetyczny—kiedy składasz  zamówienie  na  catering dietetycznych gromadzone są konkretne dane osobowe pozwalające na realizację zamówienia takie jak imię,  nazwisko,adres   e-mail,adres   zamieszkania,   kod   pocztowy,   numer   telefonu,   numer   konta bankowego,

 

Kiedy trwa realizacja zamówienia-jaką zamawiasz dietę, gdzie oraz jakie masz preferencje żywieniowe

 

Jeśli piszesz do nas e-maila –w zależności od jego treści zapisujemy wówczas informacje o uwagach do zamówienia, reklamacjach, czy preferencjach oraz oczywiście jeśli podajesz –dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia.

 

Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas treści marketingowych –dodamy twoje dane (adres e-mail, telefon, adres zamieszkania) do bazy potencjalnych klientów i będziemy informować Cię  o naszych produktach.

 

 


Dane osobowe, które gromadzimy

 

W poniższych tabelach wyszczególniliśmy kategorie Twoich danych osobowych, jakie gromadzimy i wykorzystujemy:

 

Dane osoboweCel przetwarzaniaImię i nazwiskoWeryfikacja płatności, uwag klienta oraz utrzymywanie korespondencji e-mail, dokonywanie zmian w zamówieniu, dostawachAdres e-mailKorespondencja e-mail, kontakt z klientem, rozliczenie zamówień oraz informowanie o ewentualnych zmianach w zamówieniuNumer telefonuInformowanie o nagłych opóźnieniach w dostawie, zmianach, czy przerwach w pracy cateringu oraz do kontaktu w razie trudności z dostawą  produktuAdres dostawyDostawa produktu, naliczanie zniżek lub dopłat za dostawę

 

Podstawą prawną do przetwarzania wymienionych wyżej danych osobowych jest realizacja warunków Umowy Sprzedaży cateringu dietetycznego, wyrażona zgoda.

 

 

VI 
Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych podmiotom zewnętrznym

 

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez firmy, z którymi współpracujemy w celu realizacji warunków umowy sprzedaży. Są to firmy dostarczające oprogramowanie, czy kurierskie lub księgowe. Firmy te jedynie przetwarzają dane osobowe, ale nie są ich administratorami, więc nie mogą nimi w dowolny sposób dysponować.

 

Twoje  dane  możemy  udostępniać  urzędom  państwowym  takim  jak  np.  Urząd  Skarbowy,  czy  inny podmiot, który będzie miał podstawę prawną do udostępnienia im Twoich danych osobowych.

 

 

VII
Zatrzymywanie i usuwanie danych

 

Dane osobowe użytkownika przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne, aby dostarczaćcatering dietetyczny,  oraz  w  uzasadnionych  i  koniecznych  celach  biznesowych(m.in.zgodnie  z  art.74  ust.  1  i  2 Ustawy  o  Rachunkowości),   takich   jak   utrzymanie   statystyk,   czy   realnych   danych   biznesowych, zapotrzebowania  klientów  na  rozwój  oferty,  czy  funkcjonalności  Serwisu   Internetowego   oraz wywiązywanie się ze zobowiązań prawnych oraz rozstrzyganie konfliktów.Dane uzyskane na podstawie zgody będziemy przechowywać do czasu wycofania zgody  lub do czasu aktualizacji bazy danych. 

 

Na Twój wniosek usuniemy lub zanonimizujemy Twoje dane osobowe, tak aby nie służyły one już do Twojej identyfikacji.

 

 

VIII
Bezpieczeństwo danych osobowych

 

Naszym celem jest ochrona danych osobowych naszych użytkowników. Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe, jednak pamiętaj, że żaden system nigdy nie jest  całkowicie  bezpieczny.  Wdrożyliśmy  różne  zasady,  takie  jakPolityki  Bezpieczeństwa  Danych Osobowych,   czy   Instrukcje Zarządzania  Systemami  Informatycznymi,  regularny  przegląd  miejsc przetwarzania  danych  osobowych,  szkolenia  pracowników,  oraz  szyfrowanie  jednostek  na  których przetwarzane są dane osobowe.

 

 

IX 
Zmiany w Polityce Prywatności

 

Okresowo możemy zmieniać zapisy Polityki.W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej Polityki powiadomimy Cię o nich w sposób wyraźny i dostosowany do okolicznościnp.wysyłając Ci wiadomość e-mail. W niektórych przypadkach powiadomimy Cię z wyprzedzeniem.Dlatego też prosimy o uważne czytanie takich powiadomień.

 

X
Dane kontaktowe

 

Dziękujemy za przeczytanie naszej Polityki Prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowychza pomocą formularza „Kontakt” dostępnego w Serwisie Internetowymlub wysłanie do nas wiadomości na adres:

 

kontakt@kukulahealthyfood.pl

 

Catering KUKUŁA HEALTHY FOOD jest administratorem danych dla celów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach tej Polityki.

 

Dziękujemy!

Zespół cateringuKUKUŁA HEALTHY FOOD

Przepraszamy, trwają prace modernizacyjne.